Global respekt Økologi
& bæredygtighed

Økologisk te er teen som dyrkes uten bruk av gjødsel og kjemiske sprøyter.

Thehøsten er hårdt arbejde

Håndplukning giver klart det bedste resultat, da man helt undgår kviste og grene i afgrøden.

If you are cold, tea will warm you
if you are too heated, it will cool you

if you are depressed, it will cheer you
if you are exited, it will calm you.”

– William Gladstone

Debio-merket er det norske merket som viser at produktet er godkjent som økologisk. Merket brukes på norske og utenlandske økologiske produkter. Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio.

Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen. Debio besøker alle gårdsbruk og bedrifter som pakker om eller foredler økologiske produkter. Det er et krav gjennom økologiforskriften til at denne kontrollen skal gjennomføres.

I A.C. Perchs Tehandel, vi tar økologi veldig alvorlig. Økologi er et valg du gjør. Vi kjøper økologisk te når kvaliteten er god. Den økologiske matkjeden forsøker man at oversette målet om bærekraft i praktisk handling. De økologiske prinsippene som kontinuerlig forhandles og vedtas av økologiske bevegelser rundt om i verden danner grunnlaget for reglene som skal følges av hele den økologiske kjeden fra plantasjen til bordet.

De økologiske reglene er et kompromiss mellom idealer og det som er praktisk mulig i dagens felt og under produksjonsbetingelsene

Hvit te (22)

Grønn te (45)

Darjeeling First Flush (5)